EVS: Stuursysteem met dubbelwerkend effect

Het Elektronisch Voertuig Stuursysteem (EVS) voor starre-achterasbesturing is meer dan een revolutionaire vernieuwing in chassistechniek.

Het EVS kan model staan voor een doorbraak met een meervoudige verbetering van transportrendement. Het nuttig effect voor de praktijk is ongekend doeltreffend. De logistieke winst van de starre-achterasbesturing heeft veel facetten.

Door de toepassing van een "wide-spread" tandemstel met dubbellucht kan de wettelijk toelaatbare tandemasbelasting met 4 ton worden opgevoerd. Echter aan een niet gestuurd wide-spread tandem kleven nogal wat nadelen zoals: slechte wendbaarheid bij lage snelheden, een te grote draaicirkel, wringende assen (met als gevolg een grotere slijtage van banden), derhalve schade aan het wegdek en/of beperkte prestaties in het terrein. Hiervoor heeft GINAF Trucks in 1991 het Elektronisch Voertuig Stuursysteem (EVS) ontwikkeld.

Het principe van EVS houdt in dat de wieluitslag van de vooras elektronisch wordt 'vertaald' in een corresponderende hoekverdraaiing van de starre as met dubbellucht. EVS-gestuurde trucks zijn hierdoor zeer behendig in het korte werk. De wielen van de EVS gestuurde as lopen mee in de 'sporen' van de overige assen.

Door middel van computergestuurde, hydraulische cilinders, die de plaats van de onderste reactiestangen hebben ingenomen 'volgt' de starre achterste as tegensturend de wieluitslag van de voorassen. Het stuurtalent van het EVS berust op de snelheidsafhankelijke besturing van de starre achteras: tot circa 20 km/uur 'volgt' de starre achterste as de besturing van de vooras of voorassen, zowel voor- als achteruit rijdend. Vanaf 20 km/h tot 45 km/h wordt het stuureffect geleidelijk afgebouwd om bij hogere snelheid (boven de 45 km/h) volautomatisch en meervoudig elektronisch-hydraulisch geblokkeerd te worden. Ofwel, EVS-voertuigen krijgen bij hoge snelheid automatisch, zonder ingreep van de chauffeur, een verkeersveilig weggedrag, overeenkomend met de stuurstabiliteit en de rijeigenschappen van een standaard star tandemstel. Dat het starre tandem wide-spread is, levert trouwens op zich ook al een zeer stabiel weggedrag op bij hoge snelheid.

EVS-cilinders zijn robuust uitgevoerd en berekend op 'zwaar' stuurwerk onder alle omstandigheden. Met een minimum aan bewegende delen (geen stangenstelsels, geen fusees en fuseepennen) is de EVS-gestuurde starre as opgewassen tegen de gangbare zware belading in het bouw-, container- en verwant transport.

In geval van bevoorrading van een asfaltmachine kan de besturing tijdelijk handmatig worden uitgezet.

Mede door de jarenlange ervaring in het bouwtransport is het EVS bij uitstek bestand tegen het zware off-road gebruik. Het systeem is er dan ook op gemaakt om de aanslagen van zand en stof bij inzet in ít zware terrein, te weerstaan.